Vložit pozvánku na akci

Připravujete street dance battle, taneční soutěž, workshop nebo konkurz do vaší taneční skupiny? Chcete o připravované akci informovat čtenáře HIPHOPDANCE.CZ? Pozvěte je prostřednictvím článku …

Redakce není povinna publikovat všechny články dodané autorem. Redakce si vyhrazuje právo zasahovat do obsahu článků, s čímž autor vyjadřuje souhlas. Pokud redakce do článku výrazněji zasáhne (např. vypustí některé věty), bude na konci článku uveden text „redakčně upraveno“. Toto se netýká opravy pravopisných a slohových chyb.

Nová pozvánka